mardi 15 février 2011

sleeping eyes au café à l'institut suédois
Robin är visionen av en antilop pâ en skogens kyrkgâng, bekransad med orangeblommor och brudslöja, med hoven lyft i skygghetens sparsamma spänst...
och senare har hon
... tinningar som pâ ungdjur med växande horn, som sovande ögon...
Djuna Barnes "Nattens skogar"

Robin is the vision of an eland coming down an aisle of trees, chapleted with orange-blossoms and bridal veil, a hoof raised in the economy of fear...
and later she has
temples like those of young beasts cutting horns, as if they were sleeping eyes...
Djuna Barnes "Nightwood"

Aucun commentaire: